... / Startsidan / Cyklar / Hybrid / Nishiki Herr
 CITY-HYBRID

 NISHIKI 601

NISHIKI 501

HYBRID 401

Ord pris 9 800 kr

Ord pris 8 000 kr

Ord pris 7 000 kr

Pris: 9 000:-

Pris: 7 500:-

Pris: 6 500:-

 

NISHIKI 501

NISHIKI 601

KALKHOFF ENDEAVOUR LITE

Ord pris 8 000 kr

Ord pris 9 800 kr

Ord pris 16 500 kr

Pris: 5 950:-

Pris: 7 900:-

Pris: 16 000:-

 

KALKHOFF DURBAN PRO

KALKHOFF ENDEAVOUR LITE

KALKHOFF DURBAN 27

Ord pris 7 500 kr

Ord pris 16 500 kr

Ord pris 6 500 kr

Pris: 6 500:-

Pris: 13 000:-

Pris: 5 600:-

 
RACE-HYBRID

 NISHIKI COMP

NISHIKI PRO SLD

NISHIKI ULTRA PRO

Ord pris 7 200 kr

Ord pris 9 900 kr

Ord pris 12 800 kr

Pris: 5 000:-

Pris: 7 600:-

Pris: 8 900:-

 

 NISHIKI COMP AIR

NISHIKI PRO SLD

NISHIKI ALTRON

Ord pris 8 000 kr

Ord pris 9 500 kr

Ord pris 18 000 kr

Pris: 6 200:-

Pris: 9 000:-

Pris: 17 000:-

 

 

 NISHIKI PACE EQ

 NISHIKI SL AIR

 

Ord pris 9 000 kr

Ord pris 7 000 kr

 

Pris: 8 600:-

Pris: 5 500:-

   
 

 

 

www.cykellandet.se | Fredsg 15, Sundbyberg | 08-28 44 51