... / Startsidan / Cyklar / Hybrid / Nishiki Herr
 CITY-HYBRID

 NISHIKI 601

NISHIKI 501

HYBRID 401

SPARA 500 kr SPARA 400 kr SPARA 400 kr
10 000 kr

9 500 kr

8 500 kr

8 100 kr

7 000 kr

6 600 kr

 

NISHIKI 501

NISHIKI 601

NISHIKI 501

SPARA 25,6%

SPARA 23,4%

SPARA 12,5%

8 000 kr

5 950 kr

9 800 kr

7 500 kr

8 000 kr

7 000 kr

 

KALKHOFF

BILDER KOMMER SNART

KALKHOFF

BILDER KOMMER SNART

KALKHOFF DURBAN 27

KALKHOFF ENDEAVOUR 27

KALKHOFF ENDEAVOUR 24

  SPARA 23%

6 500 kr

5 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

7 500 kr

7 500 kr

 

 

KALKHOFF DURBAN PRO

ENDEAVOUR LITE

 

  SPARA 15,3%

  SPARA 24,2%

 

7 500 kr

6 500 kr

16 500 kr

12 500 kr

   
 
RACE-HYBRID

NISHIKI SL

 NISHIKI PRO AIR

NISHIKI PRO SLD

  SPARA 200 KR

  SPARA 600 KR

  SPARA 500 KR

6 300 kr

6 100 kr

11 500 kr

 10 900 kr

10 000 kr

9 500 kr

 

NISHIKI PRO SLD

 NISHIKI COMP

 NISHIKI SL AIR

 SPARA 29%

 SPARA 30%

  SPARA 21,5%

9 900 kr

7 000 kr

7 200 kr

5 000 kr

7 000 kr

5 500 kr

 
 

 

NISHIKI PRO SLD

 NISHIKI PACE EQ

 

  SPARA 16%

  SPARA 20%

   

9 500 kr

8 000 kr

9 000 kr

7 200 kr

 
 

 

 

www.cykellandet.se | Fredsg 15, Sundbyberg | 08-28 44 51